Hvad siger biblen om aseksualitet?

Da Jesus bliver udfordret af farisæerne med spørgsmål omkring ægteskabet lyder en del af hans svar…

Da Jesus bliver udfordret af farisæerne med spørgsmål omkring ægteskabet lyder en del af hans svar:

Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!

- Matthæusevangeliet kap. 19 vers 12

Set i en kontekst hvor ægteskab ofte ligestilles med sex fortolker jeg den første af de tre nævnte gruppe som aseksuelle og den tredje som mennesker, der har valgt at leve i cølibat.

I første korintherbrev skriver Paul:

Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Men for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand.

- Første Korintherbrev kap. 7 vers 1-2

Men dette siger jeg som en indrømmelse, ikke som en befaling. Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg; men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene på én måde, den anden på en anden måde. Til de ugifte og enkerne siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg. Men kan de ikke være afholdende, skal de gifte sig; for det er bedre at gifte sig end at brænde af begær.

- Første Korintherbrev kap. 7 vers 6-9

Paul anbefaler afholdenhed både i vers 1 og 9, men han er klar over at ikke alle kan leve i cølibat. Det er kun disse, dvs. mennesker som mangler viljestyrke til afholdenhed, som han anbefaler at blive gift (for at kunne have sex). For ham er det at gifte sig for at have sex et mindre onde end at bedrive “utugt”, men det er stadig en “indrømmelse” overfor den cølibatære levemåde han helst så. Den nådegave han mener at have modtaget kan altså ses på den måde, at afholdenhed falder ham let og at han ikke brænder af begær. Ville Paul have defineret sig selv som aseksuel i vores tid?

Der er langt flere steder i biblen hvor afholdenhed beskrives som en måde at komme tættere på Gud, en filosofi som også går igen i mange andre traditioner. Jeg fremhævede de ovenstående bibelsteder fordi de kan fortolkes til at omhandle aseksualitet, som i modsætning til at leve i cølibat er en medfødt orientering og ikke et frit valg. Dette bliver mest tydeligt i Matthæusevangeliet, mens der for Paul kan være tale om et lykkeligt sammenfald af en aseksuel orientering og en cølibatær levemåde - de to udelukker ikke hinanden.

Kommentarer